Vorwort

Kic-Drgas Joanna, Zawacka-Najgeburska Marta
Redaktorzy: Kic-Drgas Joanna, Zawacka-Najgeburska Marta
tytuł tomu zbiorowego: Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis
strony: 8-10
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2019