The three major experiments in psychophysiology (psycholinguistic experiments) and their recourse to ecolinguistics

Puppel Stanisław
Redaktorzy: Mianowski Jacek, Borodo Michał, Schreiber Paweł
tytuł tomu zbiorowego: Memory, identity and cognition: explorations in culture and communication
strony: 175-183
język angielski
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12590-5_12
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2019