Teoretyczno-praktyczna kompetencja komunikacyjna jako wymóg etyczny w praktyce klinicznej

Wawrzyniak Jan
Redaktorzy: Wawrzyniak Jan
tytuł tomu zbiorowego: Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
strony: 11-33
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009