Problematyka bycia lekarzem w świetle wyróżników sokratejskich

Niećko-Bukowska Bożena
Redaktorzy: Wawrzyniak Jan
tytuł tomu zbiorowego: Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
strony: 49-58
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009