Hiszpańska etykieta językowa w relacjach klinicznych - zwroty adresatywne

Kwiatkowska-Faryś Edyta, Wolarska-Sobocińska Agata
Redaktorzy: Wawrzyniak Jan
tytuł tomu zbiorowego: Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
strony: 155-175
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009