Polityka pamięci a literatura – wzajemne zależności. Niemieckie narracje o ›wypędzeniu ze Wschodu‹

Śliwińska Katarzyna
Redaktorzy: Wolting Monika, Jarosz-Sienkiewicz Ewa
tytuł tomu zbiorowego: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego
strony: 220-234
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2019