On Being Ill – Medicine and Medical Discourse in The Remarkable Life of Don Diego by Diego de Torres Villarroel

Płaczek Katarzyna
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara
tytuł tomu zbiorowego: Formes du vivant, formes de littérature
strony: 117-130
język angielski
projekt: Formy życia, formy literatury
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2019