Kto jest kim we 'Wzbierającej pieśni kozła' (1993)? Transformacja opinii publicznej w Niemczech a eseistyka Botho Straußa

Denka Andrzej
Redaktorzy: Wolting Monika, Jarosz-Sienkiewicz Ewa
tytuł tomu zbiorowego: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego
strony: 302-316
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2019