Gestosfera rytualna zaklęta w rzeźbach na przykładzie rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich

Puppel Joanna
Redaktorzy: Kostrzewa Monika, Sobczyk-Gąsiorek Anna, Skweres Artur
tytuł tomu zbiorowego: Mosty sztuki struktury (nie)codzienności. Art Bridges (un)common structures
strony: 183-198
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2019