Orłowski Hubert

Wojtczak Maria
Redaktorzy: Pilarczyk Zbigniew
tytuł tomu zbiorowego: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019
strony: 511-517
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2019