Działalność gmin karaimskich w Trokach i Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym

Abkowicz Mariola
Redaktorzy: Krzyżanowski Piotr J., Miśkiewicz Aleksander, Orłowska Beata A.
tytuł tomu zbiorowego: Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości
strony: 117-128
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2019