Zagrożona egzystencja. Społeczno-polityczna sytuacja Asyryjczyków na pograniczu Syrii, Turcji, Iranu i Iraku

Abdalla Michael, Rucki Mirosław
Redaktorzy: Surma Aleksandra, Śliwa Magdalena
tytuł tomu zbiorowego: Analiza wybranych problemów z zakresu nauk społecznych
strony: 92-104
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2019