Autour d’un poème de Philippe Desportes et de sa fortune en Pologne: traductions et polémiques

Malinowski Wiesław
Redaktorzy: Kukułka-Wojtasik Anna
tytuł tomu zbiorowego: Translatio et Histoire des idées. Idées, langue, déterminants. Vol. 2
strony: 69-80
język francuski
DOI: 10.3726/b14876
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2019