Idiolekt pszczelarza - wprowadzenie do projektu badawczego

Prokop Izabela
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
tytuł tomu zbiorowego: Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
strony: 33-45
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018