Wybrane aspekty tłumaczenia frazeologizmów na przykładzie niemieckich zwrotów z leksemem MANN i ich polskich odpowiedników

Koper Magdalena
Redaktorzy: Lewicki Roman
tytuł tomu zbiorowego: Przekład – Język – Kultura
strony: 245-252
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2010