Preliminary Prosodic and Gestural Characteristics of Instructing Acts in Polish Task-oriented Dialogues

Karpiński Maciej
Redaktorzy: Esposito Anna, Vich Robert
tytuł tomu zbiorowego: Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and facial Expressions
strony: 227-238
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2009