Prosodic and Gestural Features of Phrase-internal Disfluencies in Polish Spontaneous Utterances

Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa
Redaktorzy: Hasegawa-Johnson Mark
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of Speech Prosody 2010
tytuł oryginalny: Prosodic and Gestural Features of Phrase-internal Disfluencies in Polish Spontaneous Utterances
język angielski
projekt: Interakcja werbalna i niewerbalna w dialogach zadaniowych. Modele multimodalnych aktów dialogowych
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010