Enseñanza de Español como lengua extranjera a los jóvenes de secundaria

Hadaś Justyna
Redaktorzy: Balches Arenas Rafael Sergio, Pawłowska Marta
tytuł tomu zbiorowego: Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu Studentów Filologii Iberyjskich
strony: 111-124
język hiszpański
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2011