Z praktyki. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielem szkoły podstawowej a nauczycielem akademickim w zakresie materiałów edukacyjnych i koncepcji dydaktycznych

Bielicka Małgorzata
Redaktorzy: Droździał-Szelest Krystyna
tytuł tomu zbiorowego: Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka.
strony: 125-132
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010