Ksenofont udomowiony. Starożytne traktaty ekonomiczne we francuskiej dydaktyce późnego średniowiecza

Loba Anna
Redaktorzy: Kowalski Jacek, Ratajczak Tomasz
tytuł tomu zbiorowego: Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej
strony: 347-356
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011