Kształtowanie kompetencji w zakresie Landes- i Kulturkunde w zarządzaniu interkulturowym firm międzynarodowych

Matuszak-Loose Bernadetta
Redaktorzy: Krzykała-Szaefer Renata
tytuł tomu zbiorowego: Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie
strony: 205-213
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010