Specyfika języka łowieckiego, a przekład

Stefaniak Magdalena
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
tytuł tomu zbiorowego: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru
strony: 137-151
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011