Linguistic and semiotic approaches to audiovisual translation

Tomaszkiewicz Teresa
Redaktorzy: Freddi Maria, Pavesi Maria
tytuł tomu zbiorowego: Analysing Audiovisual Dialogue. Linguistic and Translational Insights.
strony: 19-30
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2009