Granice przekładalności współczesnej literatury akadyjskiej w świetle myśli Olgierda Wojtasiewicza

Tomaszkiewicz Teresa
Redaktorzy: Hejwowski Krzysztof, Szczęsny Anna, Topczewska Urszula
tytuł tomu zbiorowego: 50 lat polskiej translatoryki
strony: 163-174
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009