Myślenie miłości. Jean-Luc Marion i ponowoczesna heurystyka biblijna

Tomczak Patrycja
Redaktorzy: Domańska Ewa, Loba Mirosław
tytuł tomu zbiorowego: French Theory w Polsce
strony: 326-341
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010