Przygotowanie do komunikacji interkulturowej: wytyczne polityki europejskiej a dydaktyka języków obcych

Wilczyńska Weronika
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 113-123
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009