Francuski od zera na filologii francuskiej/romańskiej – spojrzenie glottodydaktyka

Wilczyńska Weronika
Redaktorzy: Górnikiewicz Joanna, Grzmil-Tylutki Halina, Piechnik Iwona
tytuł tomu zbiorowego: En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej
strony: 670-681
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010