Agape und Eros: die Liebe im Spannungsfeld zwischen Haben und Sein

Sakaguchi Alicja
Redaktorzy: Szatmári Petra, Cseresznyák Mónika
tytuł tomu zbiorowego: Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathelyi
strony: 233-245
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2009