Agape i eros: miłość w kontekście spotkania z twarzą Drugiego. Kilka refleksji na temat filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa

Sakaguchi Alicja
Redaktorzy: Moń Ryszard , Wieczorek Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: Jeden za drugiego - Lévinas filozofem więzi społecznej
strony: 157-185
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010