Opozycja: afiks vs. wyraz atoniczny na uniwersyteckim kursie morfologii

Nkollo Mikołaj
Redaktorzy: Malinowska Urszula
tytuł tomu zbiorowego: Język – literatura – kultura. Konteksty glottodydaktyczne
strony: 481-490
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011