Interkulturowa kompetencja negocjacyjna w nauczaniu języków obcych a zarządzanie międzykulturowe

Spychała Małgorzata
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 199-210
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010