Hanja/Saja/Gosa Seongo (한자/사자/고사 성어)- powiedzenia i zwroty pochodzenia w języku koreańskim- uwarunkowania historyczno-kulturowe

Wojtasik-Dziekan Emilia
Redaktorzy: Milewska Beata, Rzedzicka Sylwia
tytuł tomu zbiorowego: Z zagadnień leksykalno-semantycznych. Wokół słów i znaczeń III. Materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci prof. Bogusława Krei
strony: 337-342
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2009