Two Ways of Processing Language: Associative Memory and Computational Linguistics

Koziarski Mirosław
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
tytuł tomu zbiorowego: Język w Poznaniu. 2
strony: 61-78
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2011