Billboard advertising in a context - an ecological perspective

Kowalewska Kinga
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
tytuł tomu zbiorowego: Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 223-238
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2012