Towards a theoretical framework for workplace communication competence

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian , Wąsikiewicz-Firlej Emilia
tytuł tomu zbiorowego: Informed teaching: Premises of modern foreign language teaching
strony: 26-48
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2012