Remarks on the sustainability of natural languages in the cultural-institutional perspective

Puppel Stanisław
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta
tytuł tomu zbiorowego: New pathways in linguistics 2009
strony: 275-286
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2009