Fundamental competences within intercultural communication

Szczepaniak-Kozak Anna
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian
tytuł tomu zbiorowego: Wokół języka i kultury – studia interdyscyplinarne
strony: 177-187
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2009