National culture and conflict resolution styles: the case of Japan, the Netherlands and Poland

Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Redaktorzy: Lankiewicz Hadrian
tytuł tomu zbiorowego: Wokół języka i kultury – studia interdyscyplinarne
strony: 163-175
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2009