Przestrzeń jako kategoria organizująca w komunikacji bezpośredniej

Puppel Joanna
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 122-130
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011