Polisensoryczne nauczanie języka obcego – jako szansa dla uczniów dyslektycznych na przezwyciężenie swojej „inności” w klasie szkolnej

Rybarczyk Renata
Redaktorzy: Kowalczyk Marlena, Cudak Henryk
tytuł tomu zbiorowego: Inność: indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna?
strony: 215-223
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2011