Dlaczego niektórzy badacze języka nie interesują się fotodokumentacyjną rekonstrukcją Suplementu do Słownika warszawskiego?

Wierzchoń Piotr
Redaktorzy: Koszko Marta
tytuł tomu zbiorowego: Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday
strony: 411-430
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012