“Языковая картина мира в устных преданиях о Байкале” [Language World Picture in Oral Baikal Legends]

Matkowska Agnieszka
Redaktorzy: Bidagaeva S.D.,
tytuł tomu zbiorowego: East - West: Axiolinguistic Presentata of the World
strony: 89-96
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2009