The Increased Economic Participation of Women as a Remedy for the Shrinking Labour Force in Japan – on Hopes and Difficulties Involved in by this Process.

Dyszy-Chudzińska Patrycja
Redaktorzy: Marszałek-Kawa J.
tytuł tomu zbiorowego: Is the 21st Century the age of Asia? Deliberations on Culture and Education.
strony: 68-98
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012