“Технологизация слова, т.е. о возможных способах аналитического подхода к устному народному творчеству” [Technologizing of the Word, i.e. Possibilities of Oral Tradition Analysis]

Matkowska Agnieszka
Redaktorzy: Rogoznaya Nina N.
tytuł tomu zbiorowego: Русский язык в историко-лингвистическом и социокультурном поле [Russkij jazyk w istoriko-lingwisticzeskom i socjokul'turnom pole]
strony: 34-39
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2009