Hunting tourism in Tanzania

Wawrzyniak Sandra
Redaktorzy: Siwiński Wiesław, Mucha-Szajek Ewa, Tauber Roman Dawid
tytuł tomu zbiorowego: Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2010