Analysis and recognition of accentual patterns

Wagner Agnieszka
Redaktorzy: Hasegawa-Johnson Mark
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of Speech Prosody 2010
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010