Analysis and recognition of accentual patterns

Wagner Agnieszka
Redaktorzy: Moore Roger
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of INTERSPEECH 2009, 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Brighton, United Kingdom, September 6-10, 2009
strony: 2427-2430
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2009