Percepcja mowy w zarysie

Demenko Grażyna
Redaktorzy: Obrębowski Andrzej
tytuł tomu zbiorowego: Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy
strony: 33-57
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2011