Development of large vocabulary continuous speech recognition using phonetically structured speech corpus

Demenko Grażyna, Szymański Marcin, Cecko Robert, Lange Marek, Klessa Katarzyna, Owsianny Mariusz
Redaktorzy: Zee Eric
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII)
strony: 568-571
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2011