Audiovisual feedback for foreign language learning

Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia, Jokisch Oliver, Koloska Uwe, Hirschfeld Diane
Redaktorzy: Panchanathan Sethuraman
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of the International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications (IASTED’09)
język angielski
projekt: EURONOUNCE - Intelligent Language Tutoring System (ILTS) with multimodal feedback functions
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2009